Автопарк


Автопаркът е елемент от структурата на една организация и инструмент за осъществяване на основната дейност на фирмата.Управлението и поддръжката на автомобилния парк е съществено перо в бюджета на една компания, което изисква отговорност и професионализъм. В нарастващата динамика на икономическата среда ние разбираме,че правилния избор на превозни средства, доставчици и партньори е жизненоважен за всяка една организация.


Тъй като всяка организация е различна, ние не предлагаме "стандартно меню" на услугите. Придобили своя опит в управлението на различни по размер и състав автопаркове, ние знаем от опит, че най-доброто управление е комбинация от конкретните реалности и амбициите на вашата организация.

Ние предлагаме професионално управление и поддръжка, съобразено с нарастващите изисквания на бизнеса за ефективност, поддържайки корпоративния имидж. Бъдейки независими експерти, ние предлагаме най-добрите практики в :

zanas     -  Управление на автопарк

    -  Поддръжка на автопарк

    -  Администриране на автопарк

    -  Избор и доставка на автомобили

    -  Обучение по безопасност и ефективност